Suunnittelijan toimenkuvaan kuuluu mahdollisimman esteettisen ja toiminnallisen ympäristön luominen. Ammattitaitoisella suunnittelijalla on monipuolinen tuotetuntemus. Olipa suunnittelun kohteena koti tai julkinen tila, suunnittelijan palkkaaminen säästää hommassa aikaa ja vaivaa – sekä usein myös rahaa, kun virhehankinnoilta vältytään.  Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelija löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, monesti ulkopuolisen silmin tilasta löytyykin aivan uusia ulottuvuuksia ja tilaratkaisuita.

Suunnittelijan työnkuva vaihtelee tarpeen ja kohteen mukaan. Työhön voi sisältyä tilankäyttöratkaisut sekä pintamateriaalien, värien, kalusteiden, tekstiilien ja valaisimien valinta. Suunnittelu voi sisältää myös vain yhden osan edellä mainituista asioista. Juuri tämän takia tarkkaa hinnastoa on vaikeaa luoda, koska kaikki kohteet suunnitellaan yksilöllisesti tarpeiden mukaan.

Suunnittelutyön eteneminen

Suunnitteluprojekti alkaa, kun asiakas ottaa yhteyttä suunnittelijaan. Ensimmäinen tapaaminen tapahtuu yleensä suunnittelua kaipaavassa kohteessa, jossa kartoitetaan työn laajuus, asiakkaan toiveet. Samalla käydään läpi tarvittavia piirustuksista ja suunnittelija laatii listan suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Mikäli asiakkaalla on olemassa pohja-, sähkö-  ja rakennuspiirustukset, on ne hyvä ottaa ensimmäiseen tapaamiseen mukaan.

Ensimmäisellä tapaamisella keskusteltujen ja nähtyjen asioiden perusteella suunnittelija laatii tarjouksen suunnittelukustannuksista ja aikataulusta. Suunnittelija laatii myös sopimuksen missä ilmenee sovitut tehtävät, aikataulu sekä palkkio.

Työ etenee luonnosten laatimisella, joita asiakas voi kommentoida. Tässä vaiheessa suunnitelmiin on helppo tehdä muutoksia ja jokaisessa kohteessa luonnosvaihe on tärkeä osa kokonaisuutta ja joitain muutoksia tulee lähes aina. Luonnosvaiheessa suunnittelijalla voi olla vaikka muutama erilainen tyylikokonaisuus, joista asiakas voi valita mieluisimman suunnan.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelija jatkaa suunnittelua yksityiskohtaisempaan suuntaan ja valmis suunnitelma luovutetaan asiakkaalle sovitussa muodossa, mikä voi olla paperille printattuna tai sähköisenä tiedostona.

Suunnittelija voi auttaa asiakasta myös suunnitelman toteuttamisessa ja sopivien kirvesmiesten löytämisessä, sekä myös materiaalihankinnoissa. Mahdollisista lisätöistä mainitaan sopimuksissa erikseen.

Alla vielä suunnittelutyön mahdollista sisältöä yksityiskohtaisemmin.

– Luonnokset, joista käy ilmi sisustuksen toteutus pääpiirteissään.

– Työpiirustukset ja työselostukset, joissa ratkaisut esitetään yksityiskohtaisesti tarkempine mitoituksineen ja materiaaleineen.

– Sisustuksen väri- ja materiaalisuunnitelma

– Kalusteiden, valaisimien sekä muiden sisustukseen liittyvien esineiden määritys ja luetteloiden laadinta.

– Valaistussuunnitelman laatiminen

– Tarvittaessa työn suorituksen valvonta ja lopputarkistuksen suorittamien.

Ei ole olemassa liian pientä, eikä liian suurta suunnittelukokonaisuutta. Suunnittelun tuntihinta on 65€/h (sis.alv) ja selkeissä projekteissa annan suunnittelulle hinnan jo paikanpäällä ensikäynnillä.

Lähteet: Sisustussuunnittelijat SI RY

Anna