Sisustus­suunnittelu

Sisustussuunnittelu koteihin

Sisustussuunnitelman teko alkaa aika maksuttomalla kartoituskäynnillä kohteessa, jossa suunniteltava tila käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Tässä kohtaa käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet, sekä mahdolliset reunaehdot ja budjetti kokonaisuudelle. Kartoituskäynnillä osaan yleensä antaa suunnittelulle hinnan, vaikkakin asiakas saa aina myös kirjallisen tarjouksen sähköpostitse käynnin jälkeen.

Varsinainen suunnitelma sisältää kohteesta ja laajuudesta riippuen 3D -visualisointikuvat, pohjakuvat/pohjan muutoskuvat ja tarvittavat mittakuvat. Lisäksi materiaali-, kaluste- ja valaisinlistaukset hankintapaikkoineen.

Suunnitelma käydään asiakkaan kanssa luonnosvaiheessa yhdessä läpi, ja tässä kohtaa muutoksia on vielä mahdollista tehdä. Lopullinen suunnitelma annetaan sähköisessä muodossa asiakkaalle. 

Sisustussuunnittelu yritykselle ja julkisiin tiloihin

Yritystilojen suunnitteluprosessi on pitkälti sama, kuin kodeissakin. Maksuton kartoituskäynti auttaa hahmottamaan suunniteltavien tilojen laajuuden, jolloin tarjouksen teko on nopeampaa ja projekti pääsee alkamaan jouhevasti.

Yrityksen tilat luodaan suunnitelmissa uusiksi yrityksen brändin mukaisesti. Suunnitelmat perustuvat visuaalisuuteen ja toiminnallisuuteen, kaupallisuutta unohtamatta. Yritystilojen suunnittelussa on lisäksi huomioitava mm. materiaalien kestävyys, yritysilme, valaistus ja sekä ergonomiaan liittyvät asiat. Myös esteettömyys on asia, johon panostaminen on tärkeää.

Yritystilojen suunnitelma sisältää kohteesta ja laajuudesta riippuen 3D -visualisointikuvat, pohjakuvat/pohjan muutoskuvat ja tarvittavat mittakuvat. Lisäksi materiaali-, kaluste-, tekstiili- ja valaisinlistaukset hankintapaikkoineen ja hintoineen

Suunnitelma käydään asiakkaan kanssa luonnosvaiheessa yhdessä läpi, ja tässä kohtaa muutoksia on vielä mahdollista tehdä. Lopullinen suunnitelma annetaan sähköisessä muodossa asiakkaalle.

Projektin hallinta

Suunnittelutyön lisäksi hoidan halutessasi kaikki projektinhallintaan liittyvät palvelut. Projektinhallinta sisältää esimerkiksi suunniteltujen tuotteiden ja materiaalien tarjouspyynnöt ja tilaukset. Remontin tarjouskilpailutus sekä remontin etenemisen seuranta ja koordinointi.

Projektin hallintaan liittyvä avaimet käteen palvelu on sinulle, joka haluat päästä itse helpommalla, ja siirtää kaiken remontista ja hankinnoista aiheutuvan vaivan minulle. Voit luottaa, että pääset itse helpolla!